Dues col·leccions que dialguen

Col·lecció Iluro - Col·lecció Bassat29 novembre 2018 - 20 gener 2019

Ateneu, Fundació Iluro, Mataró

Serendipitat

Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, serendipitat és el descobriment casual o imprevist fet per un investigador en el curs d’una recerca orientada a altres objectius i amb pressupòsits teòrics diferents. I segons el diccionari de la Real Academia Española, és un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. El descubrimiento de la penicilina fue una serendipia.

Quan es va començar a plantejar de quina manera es podien mostrar dues col·leccions a priori ben diferents -la de l’antiga Caixa Laietana i la del matrimoni Bassat-, es va fer sota la presumpció de trobar pocs nexes d’unió.

L’actual col·lecció de la Fundació Iluro la va crear una entitat financera ben arrelada a la ciutat de Mataró i es va anar nodrint de les exposicions que organitzava l’obra social o del criteri de cada un dels seus presidents. Bona part del seu fons lluïa a les oficines de l’entitat o als despatxos de la seu central.

La Col·lecció Carmen i Lluís Bassat és una col·lecció privada, resultat dels gustos personals del matrimoni que l’ha anat adquirint des de l’any 1973, fruit de la relació personal amb molts dels artistes representats i de l’activitat filantròpica de la seva fundació.

Cap de les dues col·leccions es va plantejar inicialment amb la voluntat d’esdevenir pública o d’acotar-se a un període o a un estil determinat, i durant anys, ni tan sols una sabia de l’altra. Però a mida que es va anar plantejant l’exposició que ara es presenta, estudiant els dos fons, es van trobar vint-i-tres artistes representats a ambdues col·leccions i es van evidenciar les coincidències. Ambdues tenen autors de renom internacional; o representants de les avant-guardes del segle XX; o artistes figuratius i abstractes; o de Mataró, de la resta del país i fins i tot de l’estranger; ambdues tenen artistes que ja no són entre nosaltres i artistes en la seva plenitud creativa i el que és més gratificant, ambdues tenen obres d’una qualitat del tot equiparable.

Partint de plantejaments i realitats ben diferents, les dues col·leccions esdevenen, en aquesta exposició, un conjunt coherent. Com si fossin una sola col·lecció. I aquí rau la serendipitat de Dues col·leccions que dialoguen.

Text d'Isabel Llaquet i Núria PochCatàleg de l'exposició on es reprodueixen les 46 exposades amb text de presentació d'Isabel Llaquet i Núria Poch, comissàries de l'exposició. Textos institucionals de Pere Carles, David Bote i Lluís Bassat.

Edita Fundació Iluro, Mataró.

FUNDACIÓ ILURO

Selecció d'obres