Gaudí, l'obra


Interior de la sala de blanqueig de la cooperativa
Interior de la nau en l’època en què s’utilitzava com a magatzem
Edicle de les latrines mutilat a causa de l’obertura del carrer Cooperativa a finals del segle XIX
Exterior de la nau de blanqueig
L’abella que coronava l’estendard de La Obrera Mataronense
Vista de la nau de blanqueig abans de la seva rehabilitació
Desconstrucció dels arcs que componen la nau
Vista de l’interior de la nau, segons el projecte de restauració realitzat per Manuel Brullet
Proposta d’ordenació volumètrica del conjunt de la cooperativa, segons el projecte de restauració de Manuel Brullet
Reconstrucció d’un arc sobre el terra, on s’aprecia com treballen i com es travessen amb perns els diferents taulons que el formen
Reconstrucció de la nau abans de situar les teules de la coberta
Façana de la Nau Gaudí un cop finalitzades les obres de reconstrucció