Col·lecció Bassat

1947 - 1969


Exposició inaugural 

11 novembre 2010 - 15 maig 2011

Una col·lecció privada sempre respon a un interès i unes atraccions personals, sovint molt concretes, que, de vegades, van acompanyades de la voluntat de reunir els artistes més representatius d’un moment i un àmbit determinats. La inclinació personal per un tipus d’art, que pot ser molt oberta, es manifestarà llavors en la selecció de les obres adquirides. És clar que la selecció dependrà de la personalitat del col·leccionista, i una obra d’especial creativitat i altura pot arribar a atraure’l tant que el faci deixar de banda qualsevol altra consideració.

El ventall de preferències de Carmen i Lluís Bassat és molt ampli, i la part de la col·lecció referida al període 1947-1969 a Catalunya adquireix una rellevància especial. Per l’amplitud de criteri i el rigor amb què s’ha anat formant, la col·lecció ofereix una mostra molt representativa, que ens permet seguir, a grans trets, l’evolució de l’art en el període citat. Hi podem apreciar els primers assajos de renovació, l’evolució cap a una modernitat més efectiva i radical que s’estenia per Europa i les diverses tendències que s’han succeït des de la segona meitat dels anys cinquanta fins al final de la dècada següent, on conclou el període que em correspon comentar.

Fragment del text de José Corredor-Matheos, La renovació de l'art català (1947-1969) a la col·lecció Bassat, publicat al catàleg de l’exposició.Catàleg de l'exposició amb textos de presentació de Daniel Giralt-Miracle, José Corredor-Matheos i Núria Poch, comissària de l'exposició, on es reprodueixen i cataloguen les 94 obres dels artistes Daniel Argimon, Eduard Arranz-Bravo, Rafael Bartolozzi, Joan Brotat, Antoni Clavé, Modest Cuixart, Maria Girona, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Àngel Jové, Joan Miró, Pablo Ruiz Picasso, Joan Ponç, August Puig, Albert Ràfols Casamada, Josep M. Subirachs, Josep M. de Sucre, Antoni Tàpies, Joan Josep Tharrats, Joaquín Torres García i Joan Vilacasas.

Edita Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró. Catàleg a la venda a la Nau Gaudí.

Selecció d'obres